Yerköylü Ahmet Ağa Çeşmesi

Yerköylü Ahmet Ağa Çeşmesi

Yerköylü El-Hac Ahmed Ağa inşâ etti bu çeşme-i latîfi
Zevcesi Fatma Hanıma da lütfediniz rahmeti
Hicri 1248 (Miladi 1832-1833)

Bâis oldu binbaşı Hacı Eyüp Bey tekrar etti ihyâ
Akdıkça Kevser-âb vâlidesi Hadîce Hanıma eyleyin dua
Hicri Sene 1338 (Miladi 1919-1920)

Yerköylü Ahmet Ağa Çeşmesi
Yerköylü Ahmet Ağa Çeşmesi
Yerköylü Ahmet Ağa Çeşmesi
Yerköylü Ahmet Ağa Çeşmesi

 

Yavuz Sultan Selim, Çukur Mescit Sk. No:3, 34083, 34083 Fatih/İstanbul